symbol/printtop.png
Länkar till våra huvudsidor Våra danser Kort presentation av vårt gille Våra resor Musik och sång Dräktsektionen Bilder för fri användning Anlita oss
Danslaget i dräkter från förra sekelskiftet

En kvinnlig vardagsdräkt från östra Blekinge

I Blekinge levde länge ålderdomliga dräktelement kvar samtidigt som nya material och moderna detaljer togs upp och införlivades med dräkten, som blev färgrik och varierande. För vid alla kuster med betygande sjöfart mottog befolkningen intryck och impulser utifrån.

Filen uppdaterad Fredag 2021-Oktober-29, 19:01

Damdräkt från Blekinge

Blekinge
Blekinge

Filen uppdaterad Fredag 2021-Oktober-29, 19:01