För julgransplundring och barnkalas är ringdanser och lekar alltid populära.

Här är några exempel där vi leder leken:

Midsommar vid Spånga Kyrka
Vår julmarknad
Julmarknaden på Spånga Torg
Vällingby Församling
Bodals församling, Lidingö

Kontakta våra dansledare eller Angela i styrelsen.

Bilden /bilder/lekledning/sp8nga_torg.jpg SAKNAS
Julmarknaden på Spånga Torg bjöd som vanligt barnen på lekar.
Erik Enfors
1) { echo "

Lekledningar:

\n"; } foreach ($antal as $rad) { echo $rad; } echo "
\n"; echo $uppdat; ?>