symbol/printtop.png
Länkar till våra huvudsidor Våra danser Kort presentation av vårt gille Våra resor Musik och sång Dräktsektionen Bilder för fri användning Anlita oss
Danslaget i dräkter från förra sekelskiftet
ONSDAGSDANSENS HISTORIA

GAMMELDANS OCH GILLEDANSER 94-03

Onsdagsdansen började 1994 på förslag av vår dansledare Marianne Hansson. Avsikten var att ha en danskväll för de medlemmar som inte var intresserade av att dansa folkdans på måndagarna, samt andra danssugna.

Dansen startade onsdagen den 14 sept. 1994 kl. 19.30 under ledning av Marianne Hansson med hjälp av Hans och Ingegerd Karlsson och Hans Linder. Spelmän första kvällen var Yngve, "Masen" Johansson och Björn, "Brumme" Börlin.

Vi dansade gammeldans och gillesdanser och de som inte kunde var välkomna en timme tidigare för instruktion.

Dansen fortsatte sedan varje onsdag kl. 19.30 – 21.30 till musik från vår bandspelare utom första och sista gången varje termin då Yngve "Masen" Johansson spelade.

Detta fortsatte fram till höstterminen 1998 då vi genom Arne Plogsäter fick kontakt med Järva Dragspelsklubb som åtog sig att spela dansmusik varannan onsdag. Övriga onsdagar dansade vi till vår bandspelare. De onsdagar som Dragspelsklubben spelade serverade vi kaffe med dopp för 15:- kr. Överskottet från kaffeserveringen fick musikerna som ersättning.

Den 19 aug. 2001 avled Marianne Hansson men onsdagsdansen fortsatte under ledning av Hans och Ingegerd Karlsson och Hans Linder.

Hösten 2001 beslutade styrelsen att fr.o.m. vårterminen 2002 skulle onsdagsdansen ha levande musik samtliga danskvällar. Samtidigt bestämdes att kaffe med dopp skulle säljas varje onsdagskväll för att bidra till kostnaderna.

Från vårterminen 2002 t.o.m. vårterminen 2003 spelade Yngve "Masen" Johansson, Alf "Pixtorparn" Lundgren och Spelmanslaget "Trätakt".

Bilden str8ntv8.jpg SAKNAS
Lennart Axborn
Alf Jacobsson

När höstterminen började 2003 hade Yngve "Masen" Johansson flyttat till Dalarna och "Trätakt" hade problem att hinna med vår onsdagsdans.

Från höstterminen 2003 och tills vidare spelar Alf "Pixtorparn" Lundgren tillsammans med Nils Möllerström och Alf Jacobsson tillsammans med Erik Christiansen "Två strån".

Skrivet av Hans Karlsson 2012

GAMMELDANS OCH GILLEDANSER 02-19

År 1999 började Kurt och Sonja Aronsson delta i gilles-dansen i Spångafolkan. På listan för dansare fanns då bl.a. Rune Forsberg, Herbert Söderström, Inger Wilteus och Gurli Glöd. Solveig Spjuth började 2002. Många nya personer har dykt upp och varit med några terminer. Det har ordnats med danskurser i bl.a. gilles-dans, gammel-dans, samt även tango, polskor och bugg. Det har gett både nya folkdansare och gillesdansare.

År 2011 tog Rune Forsberg över som dansledare med hjälp av Kurt och Sonja Aronsson.

Rune har lagt in veckans danser på gillets hemsida vilket var populärt hos besökarna eftersom de då visste vilka danser det skulle bli under kvällen.

Bilden parnell.jpg SAKNAS
Tom Parnell

Serveringen som startade 2002 var mycket uppskattad med en fikapaus med hembakat bröd.

I början var det ofta ca 40 dansare per kväll, 10 - 14 danskvällar per termin. Det var full fart med ibland två ringar med dansare på golvet. Det gav då ett välkommet nettobidrag till Spånga Folkdansgilles kassa.

Vi har haft flera duktiga musiker under åren. Förutom de som nämnts ovan de på bilderna.

Gilles-dansen har varit mycket uppskattad och vi har fått mycket beröm från besökarna. Det har varit välordnat, med en gemytlig och familjär stämning, Trevligt och roligt har det varit att se alla glada dansare. Tyvärr har besöksantalet minskat och vi har därför beslutat att avsluta gilles-dansen.

Vid pennan Sonja Aronsson

Bilden arrang9r.jpg SAKNASRune, Sonja och Kurt

Den sista gillesdansen ägde rum 4:e december 2019 och deltagarna var ovanligt många. Det var samtidigt lite vemodigt, lite högtidligt och vi kan med stolthet blicka tillbaka på en bra verksamhet.

Filen dans/index/gillesdans.php uppdaterad Söndag 2021 Juni 06, 12:19