symbol/printtop.png
Länkar till våra huvudsidor Våra danser Kort presentation av vårt gille Våra resor Musik och sång Dräktsektionen Bilder för fri användning Anlita oss
Danslaget i dräkter från förra sekelskiftet

Mansdräkt från Häverö i Uppland

I norra Roslagen där Häverö ligger överlevde in på 1800-talets mitt ett varierat lokalpräglat dräktskick som är väl dokumenterat genom uppgifter och bevarat dräktmaterial. Allmogen anammade i övriga delar den borgliga dräktstilen ganska tidigt. Från 1800-talets början finns många notiser som talar om att "vadmalen givit efter för det glänsande klädet"

Sidan h5ver9.php uppdaterad Måndag 2016-Mars-07, 12:39

Herrdräkt från Häverö

Häverö
Häverö