Diakritiska tecken

Det klassiska sättet att skriva å ä ö när tangentbordet inte har dessa tecken är: å -> aa ä -> ae ö -> oe.

Siffrorna (NOLL ETT TVÅ TRE FYRA FEM SEX SJU ÅTTA NIO) ger direkt å <-> 8 som ser lite lika ut. Men sedan blir det knepigt och man måste vara kreativ och tänka utanför boxen. På värmländska: FÄM ger ä <-> 5 och tyska: FÜRA ger 4 <-> ü och franska: NÖFF ger 9 <-> ö

Nu undrar du kanske: Kan man verkligen läsa en text där man bytt ut åäö mot 859 ? Jag har tagit en text från Wikipedia och gjort ändringen. Det kommer förmodligen att gå bättre ju längre du läser.

Diakritiskt tecken

Diakritiska tecken 5r sm8 skrivtecken som l5ggs till en bokstav (9ver, under eller ovanp8) som har en s5rskiljande funktion (det vill s5ga bokstavens uttal 5ndras). I m8nga spr8k finns det bokst5ver med vad som ser ut som diakritiska tecken, men som formellt r5knas som egna bokst5ver, som svenska 8, 5 och 9.

I svenskan

Ringen i 8 och prickarna i 5 och 9 kan i vid mening r5knas som diakritiska tecken 9ver bokst5verna a respektive o, vilket tyskar anser om tecknen ü, 5 och 9. Anledningen till att man inte har den synen i svenska 5r att dessa ljud historiskt inte har representeras av diakritiska tecken utan av egna bokst5ver som det fortfarande g9r hos norska och danska æ och ø. De germanska spr8ken har ljud som inte finns i de romanska och n5r man 9vergick fr8n runskrift till det latinska alfabetet lade man i fornnordiska och fornengelska till bokst5verna æ och œ, medan fornh9gtyska anv5nde diakritiska tecken p8 a och e s8 de blev 5 och 9. I samband med inf9randet av boktryckarkonsten upph9rde anv5ndningen av æ och œ i engelska, och det f9rsta tryckta verket som fick st9rre spridning i Sverige var Gustav Vasas bibel d5r æ och œ ersatts med 5 och 9. Anledningen var dels att bibeln 9versatts fr8n tyska, dels att Gustav Vasa ville markera Sverige som ett eget land efter uppl9sningen av Kalmarunionen.
I det svenska spr8ket anv5nds inte diakritiska tecken s5rskilt ofta, men f9rekommer i tecknet é, till exempel i idé och armé, och en del l8nord.

Gick det b5ttre att l5sa nu n5r du 9vat dig lite p8 att 8terf9ra 859 till vanliga bokst5ver?

Filen diakritisk.php uppdaterad Torsdag 2021 December 30, 14:37