Tillbaka.

Personlig inloggning

Alla medlemmar får inloggning till medlemssidorna. De som har epost får inloggningsdata den vägen. Övriga får kontakta en webmaster som ordnar det på lämpligt sätt.
För funktionärer gäller samma inloggning även till funktionärssidorna.
För webmasters gäller samma inloggning även till master-sidorna.

När du fått dina inloggningsuppgifter så är lösenordet engångs. Du måste alltså byta till ett eget, (som bara du vet!) med minst 8 tecken, första gången du loggar in.

Du kan sedan byta ditt lösenord själv på medlemssidan eller funktionärssidan. Om du glömmer ditt lösenord så kan en webmaster ge dig ett nytt engångslösenord.

Engångslösenord har begränsad giltighet. Du måste därför logga in och byta lösen medan det ännu är giltigt!

TIPS: Det är noga med stora/små bokstäver och att inget blanktecken kommer med före eller efter. Skilj åxå på _ och - .

  • Användare = personlig (oftast som eposten före @spangafol...)
  • Lösenord = egen lösen

När du läst detta kan du LOGGA IN TILL MEDLEMSSIDORNA.

Sidan persl9s.php uppdaterad Torsdag 2019-Mars-14, 22:50