symbol/printtop.png
Länkar till våra huvudsidor Våra danser Kort presentation av vårt gille Våra resor Musik och sång Dräktsektionen Bilder för fri användning Anlita oss
Danslaget i dräkter från förra sekelskiftet

Kvinnodräkt från Österåker i Sörmland

Det folkliga dräktskicket i socknarna västra Vingåker och Österåker i Södermanland är bland de äldsta och mest välkända i vårt land. Att det är så, har flera orsaker. För det första var de i levande bruk ännu efter 1800-talets mitt, för det andra har de blivit väl dokumenterade i bild av olika konstnärer och för det tredje att de är vackra och färggranna. Det finns många olika varianter på dräkterna.

Sidan 9ster8ker_flicka.php uppdaterad Måndag 2016-Mars-07, 12:39

9ster8ker
Österåker, flicka